Vpliv obarvanosti na obnašanje

Četrtek, 09 September 2010 19:03 Skrbnik
natisni

02 January 2010 Bojan Dolenc

Vpliv obarvanosti na obnašanje
[Študijo so delali pod vodo na pritlikavem ostrižniku v Braziliji.] 1.1.2010, Bojan Dolenc
Vir: Rodrigues RR, Carvalho LN, Zuanon J, Del-Claro K. 2009. Color changing and behavioral context in the Amazonian Dwarf Cichlid Apistogramma hippolytae (Perciformes). Neotropical Ichthyology 7(4): 641-646.


Kratek pregled študije: Barva pri živalih ima različne funkcije; med vretenčarji imajo ribe zelo raznoliko obarvanost. Čeprav je pri morskih ribah razmerje med telesno obarvanostjo in obnašanjem dobro raziskano, to ne velja za sladkovodne ribe. V študiji opisujejo barvne vzorce, s katerimi se ponašajo pritlikavi ostrižniki vrste Apistogramma hippolythae in predpostavljajo, da so odvisni od različnih socialnih statusov in vrst obnašanja. Terenska opazovanja so izvajali pod vodo v ribniku v osrednji Braziliji. Zabeležili so 6 vrst barvnih vzorcev, ki se nanašajo na 7 različnih vrst obnašanja: lov (za hrano); počivanje, razmnoževanje in izzivanje (bojevanje), napadalnost (napad in pobeg) in starševsko obnašanje. Barvne spremembe so hitre in lahko trajajo le nekaj sekund. Samice imajo med skrbjo za zarod posebno izjemno obarvanost, ki je bolj trajne narave. V plitvih in kristalnih vodah v njihovem naravnem okolju barvna komunikacija predstavlja pomemben način za izražanje individualnega počutja, socialnega statusa in pripravljenosti za razmnoževanje, kar pomembno prispeva k zmanjšanju izgube energije v nepotrebnih stikih z drugimi osebki iste vrste.

 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09 September 2010 19:06