Aqua Vita

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk

VITKI TANGANJIŠKI OSTRIŽNIKI

E-pošta natisni PDF

V vzhodnoafriškem jezeru Tanganjika ločimo 8 osnovnih habitatov:

priobalno območje valovanja; skale brez sedimenta; "s karbonatnim sedimentom bogato skalovje"; plitva skalnata obala; vmesna cona; peščeno dno; blatno dno; odprte vode. V zgornjih predelih habitata skale s karbonatnim sedimentom med 1 – 24 m globoko živijo vitki ostrižniki, ki imajo vitko, podolgovato, cilindrično oblikovano telo in mesnate ustnice: to skupino predstavljajo 3 rodovi ostrižnikov: Julidochromis, Chalinochromis in Telmatochromis.  Prva 2 rodova sta si sorodna, ločita se le po tem, da ima rod Chalinochromis izraske na ustnicah; oba rodova uporabljata ustnice za drobljenje lupin  polžev in drugih trdih nevretenčarjev.  Akvaristično najbolj popularne so vrste rodu Julidochromis; v omenjenem habitatu živita 2 vrsti: J. transcriptus in J. marlieri; medtem ko sorodne vrste J. ornatus, J.regani in J. dickfeldi živijo v sosednjem habitatu plitva skalnata obala (J. regani ponekod celo na peščenem dnu). Značilen za rod Julidochromis je melanizem; vrste, ki živijo v večjih globinah, so bolj črno pigmentirane. Tako najdemo v plitvinah pri kraju Bemba svetlo, skoraj belo populacijo vrste J. transcriptus, medtem ko so populacije , ki normalno naseljujejo večje globine, bolj temne do skoraj črno obarvane.
Pred kratkim je bil v ugledni znanstveni reviji Proceedings of the Royal Society B objavljen zanimiv etološki članek o drstnem obnašanju in mnogomoštvu pri vrsti Julidochromis transcriptus Matthes, 1959 (Kohda et al. 2009: Living on the wedge: female control of paternity in a cooperatively polyandrous cichlid); oglejmo si bolj podrobno to vrsto.

 


Taksonomija: Labroidei - Cichlidae – Pseudocrenilabrinae – pleme Lamprologini – Julidochromis.
Vrsto J. transcriptus najdemo v najmanj 4 različnih populacijah: v skrajno severozahodnem delu jezera v okraju Bemba v državi Kongo (J. transcriptus "Kissi" Bemba; na cenikih najdemo tudi populacijo J. transcriptus “Kisonso” iz Konga), v severovzhodnem delu pri Samati v Tanzaniji in jugozahodnem delu v krajih Kapampa in Gombe v Zambiji. Je majhna vrsta rodu, doseže le 8,9 cm.

Tuja imena: Masked Julie, Schwarzweißer Schlankcichlide.

Pogoji: pH 7,7 – 9; skupna trdota: 7 - 12°dh in karbonatna trdota: 15 - 18 °dh; temperatura med 23 – 28°C.

Hranijo se s polži, rakci, ličinkami žuželk in tudi algami na bioprerastu.

Velikost akvarija: za en par min. 60 l; za jato 6 – 8 osebkov pa min. 120 l.  Več vrst tega rodu ne smemo imeti skupaj v akvariju, ker se lahko križajo in imajo plodno potomstvo. V naravi so našli svetlo obarvane križance med pritlikavima vrstama J. transcriptus in J. ornatus v obalnih plitvinah med kraji Bemba in Uvira.  Spol se skoraj ne loči na pogled; edini način je, da v času drsti pregledamo genitalno papilo (ovopozitor), samci imajo majnšo in špičasto. samice so včasih lahko malo večje in bolj okrogle.

Drst: spolno dozorijo pri starosti okoli 1 leta. Drstno obnašanje se v rodu le rahhlo razlikuje: manjše vrste rodu (J. transcriptus, J. ornauts) se drstijo celo leto na vsake 14 dni, večje vrste (J. marlieri, J. regani) pa na vsake 4 – 5 tedne. Za te večje vrste je značilno tudi, da so pri njih samice precej večje od samcev. Za ikre in mladice skrbijo samice v temnih razpokah, špranjah oz. vdolbinah med skalami; pri večjih vrstah so samice v večjem stiku z zarodom, kot samice manjših vrst. V akvariju jih je težje pripraviti k drsti, kot sorodne vrste rodu; najbolje je imeti kakšnih 6 osebkov in jih pustimo, da se ribe same “zmenijo” med seboj. Samica si izbere primerno skrivališče v kakšni razpoki med kamenjem, ikre (~20) odloži običajno na zgornjo steno; zato pogosto spregledamo ikre in ugotovimo, da se ribe drstijo šele, ko opazimo že plavajoče mladičke. Pogosto samica odlaga ikre vsak dan nekaj, tako da so mladički lahko različno stari.
V omenjeni raziskavi so biologi odkrili novo obliko starševske skrbi za zarod pri vrsti J. transcriptus. Značilna za to vrsto je kooperativna poliandrija (mnogomoštvo); samica se lahko drsti z več samci hkrati, kar sama nadzira glede na obliko gnezda. Če ji uspe najti gnezdo v razpokah med skalami v obliki klina, si izbere večjega samca, ki oplodi del iker bolj v zunanjosti gnezda in istočasno še enega manjšega, ki oplodi del iker bolj znotraj, ki jih večji samec zaradi preozke razpoke ne doseže. Zanimivo je, da pri tej vrsti manjši podrejeni samci bolje skrbijo za ikre od večjih, dominantnih samcev. Ker 2 ali več samcev skrbi za ikre, lahko samica vlaga manj energije v to, kot če ima samo enega partnerja; to pa tudi zmanjša se možnost parjenja v sorodstvu. Isti pojav so opazili tudi pri sorodni vrsti Chalinochromis brichardi; prav tako pa lahko te vrste vitkih ostrižnikov glede na okolje prakticirajo tudi mnogoženstvo in monogamijo. Za razliko od sosednjega jezera Malawi, ki je staro 1 miljon let ali še mlajšega jezera Viktorija (samo 100.000 let) je jezero Tanganjika najstarejše vzhodnoafriško jezero, staro 14 miljonov let; zato je v njem manj vrst v primerjavi s prejšnjima, kjer je speciacija (nastajanje novih vrst) še mlada, a so zato bolj vrste bolje prilagojene na konkurenco v jezeru. V vseh 3 jezerih so se razvile mnogoštevilne vrste v procesu konvergentne evolucije, v vsakem na svoj način, a so si kljub temu neverjetno podobne. Ta proces hitrega nastanka različnih vrst imenujemo ‘adaptivna radiacija’ ("prilagoditvena širitev" ). Darwinovi ščinkavci so najbolj znan primer tega pojava, toda afriški ostrižniki so posebni zaradi večkratne konvergentne evolucije. V jezeru Tanganjika so se tako razvile bolj izpopolnjene metode obnašanja in prilagajanja na posamezne ekološke niše v jezeru; kompleksno socialno obnašanje in razširjene družine, kjer več samcev, tudi mladi samčki skrbijo za celotno družino, posebej mladičke, so tipičen primer takega specializirangea in bolj izpopoljnenega razvoja ostrižnikov.


Ti lepi vitki ostrižniki spadajo tako rekoč med pritlikave ostrižnike, primerni so tako za majhne vrstne akvarije kot tudi za velik skupinski biotop Tanganjika akvarij; s svojo lepoto in edinstvenim obnašanjem bodo zanesljivo navdušili vsakega akvarista, ki jim  bo ponudil prostor in prave pogoje v svojem akvariju.

© Bojan Dolenc


 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09 September 2010 20:30  
banner_av_novi.png